This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Om

Projekt overblik

ARTSKUL projektet foreslår en ny og innovativ sevice, der gør brug af scenekunstens discipliner, såsom musik, drama og historiefortælling til at konstruere en række oplysende uddannelsesressourcer. Ønsket er at opbygge tværgående kompetencer for voksne med manglende kompetencer. Projektets partnere er af den overbevisning, at den traditionelle undervisningsmodel ’vismanden-på-scenen’ har ringe værdi i nuværende kontekst. Hvis undervisere skal kunne tiltrække marginaliserede voksne, er en ny eller mere holistisk tilgang til undervisning nødvendig. I pædagogisk sammenhæng er de scenekunstneriske discipliner, som historiefortælling, drama og musik skubbet in baggrunden, og betragtes på nuværende tidspunkt som mindre velegnede teknikker i opbygningen af nøglekompetencer. Men i nuværende kontekst,hvor man møder ringe læse – og regnefærdigheder hos den marginaliseret målgruppe af voksne kunne gruppeaktiviteter, såsom workshops i historiefortælling, drama og musik overvejes som værende effektive teknikker, når sociale og kulturelle barirrer skal nedbrydes, og nøglekompetencer blandt samfundsgruppen af marginaliserede voksne skal opbygges.


Projekt mål

ARTSKUL arbejder med at bruge Musik, Drama og Historiefortælling som redskaber til at opbygge kompetencer hos marginaliserede voksne


Metodik

Projektets partnere er af den overbevisning, at den traditionelle undervisningsmodel ’vismanden-på-scenen’ har ringe værdi i nuværende kontekst. Hvis undervisere skal kunne tiltrække marginaliserede voksne er en ny eller mere holistisk tilgang til undervisning nødvendig. I pædagogisk sammenhæng er de scenekunstneriske discipliner, som historiefortælling, drama og musik skubbet i baggrunden, og betragtes på nuværende tidspunkt som mindre velegnede teknikker i opbygningen af nøglekompetencer. Men i nuværende kontekst, hvor man møder ringe læse – og regnefærdigheder hos den marginaliseret målgruppe af voksne kunne gruppeaktiviteter, såsom workshops i historiefortælling, drama og musik overvejes som værende effektive teknikker, når sociale og kulturelle barirrer skal nedbrydes, og nøglekompetencer blandt samfundsgruppen af marginaliserede voksne skal opbygges.