This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

O nama

Prikaz projekta

Projekt ARTSKUL nudi novu inovativnu uslugu koja će pomoću umjetničkih disciplina, glazbe, drame i pripovijedanja izgraditi paket obrazovnih resursa kako bi podigli ključne transverzalne vještine nisko kvalificiranih odraslih osoba. Partneri vjeruju da tradicionalni način obrazovanja nije efikasan i nema veliku vrijednost.

Ako edukatori žele privući odrasle osobe koje su na marginama društva potreban je novi cjeloviti pristup u podučavanju. U pedagoškom kontekstu, izvedbena umjetnost pripovijedanja, drame i glazbe povukle su se u pozadinu te se  danas rijetko smatraju odgovarajućim tehnikama kojim se mogu izgraditi ključne kompetencije. U trenutnom kontekstu, gdje su pismenost i računanje unutar ciljne skupine marginaliziranih osoba na vrlo niskom stupnju, aktivnosti poput pripovijedanja, drame i glazbe mogu se pokazati kao učinkovite tehnike u  prevezilaženju socijalnih i kulturoloških barijera te  te izgradnji ključnih kompetencija unutar magrinaliziranih odraslih zajednica.


Cilj projekta

Cilj projekta ARTSKUL je izgradnja kompetencija i vještina marginaliziranih skupina kroz resurse glazbe, drame i pripovijedanja


Metodologija

Partneri vjeruju da tradicionalni način obrazovanja nije efikasan i nema veliku vrijednost u ovom kontekstu. Ako edukatori žele privući odrasle osobe koje su na marginama društva potreban je novi cjeloviti pristup u podučavanju. U pedagoškom kontekstu, izvedbena umjetnost pripovijedanja, drame i glazbe povukle su se u pozadinu te se  danas rijetko smatraju odgovarajućim tehnikama kojim se mogu izgraditi ključne kompetencije. U trenutnom kontekstu, gdje su pismenost i računanje unutar ciljne skupine marginaliziranih osoba na vrlo niskom stupnju, aktivnosti poput pripovijedanja, drame i glazbe mogu se pokazati kao učinkovite tehnike u  prevladavanju socijalnih i kulturoloških barijera te  te izgradnji ključnih kompetencija unutar magrinaliziranih odraslih zajednica.