This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

e-učenje

Na zahtjev korisnika, online okruženje za učenje za podršku odraslih nastavnika koji se bave projektom i za snimanje iskustva učenja odraslih koji su sudjelovali