This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Rezultati

Alati

Paket alata obrazovnih resursa za izgradnju temeljnih vještina i kompetencija koje se temelje na različitim umjetničkim disciplinama. Istraživanje koje je provelo Eryudice naglašava činjenicu kako i najkraće obrazovno iskustvo može biti od stvarne vrijednosti za uključivanje magrinalizirnih osoba. Stoga će biti razvijena serija novih modularnih resursa koja se može razdvojiti na manje individualne lekcije.

Okvir za osposobljavanje digitalnih vještina

Okvir za obuku digitalnih vještina koji se temelji na najpopularnijim digitalnim medijskim platformama za potporu odraslima kako bi snimili “pripovijedanje, dramu i glazbene”, koje nastaju kao rezultat njihova angažmana tijekom životnog ciklusa projekta.

Program osposobljavanja za djelatnike u obrazovanju odraslih

Program osposobljavanja za djelatnike u obrazovanju odraslih kako bi im se omogućilo iskorištavanje potencijala različitih scenskih disciplina za izgradnju osnovnih vještina i ključnih kompetencija te razvoj alternativnih obrazovnih strategija koje im omogućuju da rade kao facilitatori unutar obrazovnih skupina

Online učenje

Na zahtjev korisnika, online okruženje za učenje za podršku odraslih nastavnika koji se bave projektom i za snimanje iskustva učenja odraslih koji su sudjelovali